โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
125 หมู่ 12 ถ.ศรีสงคราม - อากาศอำนวย  ตำบลบ้านข่า  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
เบอร์โทรศัพท์ 042-055310
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน เรื่อง คำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชื่ออาจารย์ : นางจิณห์นิภา เกษมสินธุ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2560,09:40  อ่าน 138 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงพร สุธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2558,00:47  อ่าน 521 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูคุณธรรม จริยธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายพจนาถ แดงพิบูลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2558,00:46  อ่าน 286 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นายภานุลักษณ์ มังคละคีรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2558,00:45  อ่าน 296 ครั้ง
รายละเอียด..