โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
125 หมู่ 12 ถ.ศรีสงคราม - อากาศอำนวย  ตำบลบ้านข่า  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
เบอร์โทรศัพท์ 042-055310
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
ชื่อนักเรียน : เรียนร่วมศิลปะ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2558,00:37   อ่าน 343 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
ชื่อนักเรียน : การงานอาชีพ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2558,00:37   อ่าน 292 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
ชื่อนักเรียน : หุ่นยนต์
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2558,00:36   อ่าน 287 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
ชื่อนักเรียน : คอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2558,00:36   อ่าน 328 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
ชื่อนักเรียน : กิจกรรมท้องถิ่น
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2558,00:35   อ่าน 274 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
ชื่อนักเรียน : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2558,00:35   อ่าน 300 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2558,00:34   อ่าน 337 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2558,00:34   อ่าน 272 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2558,00:33   อ่าน 280 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
ชื่อนักเรียน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2558,00:32   อ่าน 292 ครั้ง