โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
125 หมู่ 12 ถ.ศรีสงคราม - อากาศอำนวย  ตำบลบ้านข่า  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
เบอร์โทรศัพท์ 042-055310
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายพจนาถ แดงพิบูลย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวขนิษฐา เส
ครู คศ.1

นางสาววารุณี ทองน้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวรวยรินทร์ คำใหญ่
พนักงานราชการ