โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
125 หมู่ 12 ถ.ศรีสงคราม - อากาศอำนวย  ตำบลบ้านข่า  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
เบอร์โทรศัพท์ 042-055310
คณะผู้บริหาร

ว่าที่ พ.ต.วิเชียร์ อุส่าห์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสาคร ทะเยี่ยม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา