โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
125 หมู่ 12 ถ.ศรีสงคราม - อากาศอำนวย  ตำบลบ้านข่า  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
เบอร์โทรศัพท์ 042-055310
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนฯทัศนศิลปม.6 38
แผนฯทัศนศิลปม.5 42
แผนฯทัศนศิลปม.3 42
แผนฯทัศนศิลปม.4 50
แผนฯทัศนศิลปม.3 58
แผนฯ ทัศนศิลป์ ม.1 48
แผนฯ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม 4-6 51
แผนฯ แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ม 4-6 38
แผนฯ สารและสมบัติของสาร ม 4-6 41
แผนฯชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม 4-6 (4) 41
แผนฯ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ม 4-6 (4) 41
แผนฯวิทย์ม.3เล่ม2 39
แผนฯวิทย์ม.3เล่ม1 46
แผนฯวิทย์ม.2เล่ม2 45
แผนฯวิทย์ม.2เล่ม1 51
แผนฯวิทย์ม.1เล่ม2 41
แผนฯวิทย์ม.1เล่ม1 45
แผนฯการงานอาชีพม.4-ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 46
แผนฯ การดำรงชีวิตและครอบครัว ม.4-6 40
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.6 40
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.5 40
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.4 39
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.3 38
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.2 56
แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 308
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.5 41
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.4 52
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.2 42
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยม.1 41
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม5 57
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม4 58
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม3 89
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ม2 56
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 52
นโยบายการศึกษา 58 JPEG Image ขนาดไฟล์ 371.02 KB 48